QianXiangRui Jewelry Co., Ltd.
CONTACT
GZ Qianxiangrui Jewelry Co., Ltd.
Add: E18, 2nd Floor, Yin Jian Building,Yin Ping Rd, Panyu, Guangzhou, Guangdong, China
Phone: +86-020-86212-484
Fax: +86-020-86212-484
Contact:Ocean Liang   Mobile:+86-1382-844-9817   Email:ocean@qxrjewelry.com